ACADEMIA
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE GALICIA

NOVOS ANIMÁIS DE COMPAÑA: ESPECIES HABITUÁIS, CUIDADOS E RETOS CLÍNICOS. D. Pablo Teijeiro López.02/12/2021


Leer Mais

MANEXO NO PREPARTO PARA MINIMIZAR A HIPOCALCEMIA E MELLORAR A SAÚDE DO GANDO VACÚN DE LEITE.Dr. Rodrigo Muíño.5.5.2022


Leer Mais

EL IMPRESCINDIBLE PAPEL QUE JUEGAN LOS VETERINARIOS EN LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES.Dra. Cristina Castillo.07/04/2022


Leer Mais