ANUNCIO do 27 de decembro de 2023 polo que se publica a convocatoria de 2 prazas de académicos de número e 5 prazas de académicos correspondentes

ANUNCIO do 27 de decembro de 2023 polo que se publica a convocatoria de dúas prazas de académicos de número e cinco prazas de académicos correspondentes.

Os requisitos que deberán cumprir os aspirantes están publicados na páxina oficial www.racvg.com O prazo de presentación é dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria.

Link páxina web:

www.racvg.com/uploads/fichero/CONVOCATORIA_ACVG__2023.2024.pdf