Libro de actas do XVIII Congreso de Historia de la Veterinaria. Ourense, 6-8 de Outubro de 2023