SESIÓN PÚBLICA DE TOMA DE POSESIÓN DE NATALIA BOTANA DA CADEIRA Nº19 DE ACADÉMICA CORRESPONDENTE DA ACVG.14/04/2023

O 14 de abril 2023,na sede da Xunta de Galicia na cidade de Vigo con unha gran asistencia de compañeiros, amigos e autoridades que nos acompañaron, Dna Natalia Botana Rey presentou o seu discurso de toma de posesión “One health. Unha soa saúde”

A laudatio da nova académica foi feita polo Académico de Número Ilmo.Sr.José Luís Factor Rodríguez.