SESIÓN PÚBLICA DE TOMA DE POSESIÓN DE SILVIA ADÁN BELMONTE DA CADEIRA Nº21 DE ACADÉMICA DE NÚMERO DA ACVG.07/06/2023

O 7 de xullo de 2023,no Pazo de Fontefiz, en Coles.Ourense  e con unha gran asistencia de compañeiros, amigos, familia e autoridades que nos acompañaron, Dna Silvia Adán Belmonte, presentou o seu discurso de toma de posesión Gando cabrún en Galicia: Raza Cabra Galega

A laudatio da nova académica foi feita polo Académico de Número-Fundador Ilmo.Sr.Miguel Fernández Rodríguez.