SESIÓN PÚBLICA DE TOMA DE POSESIÓN DE XESÚS FEÁS SÁNCHEZ DA CADEIRA Nº19 DE ACADÉMICO DE NÚMERO DA ACVG.7.06.2022

O 7 de xuño de 2002,no Consello da Cultura Galega en Santiago,e con unha gran asistencia de compañeiros, amigos e autoridades que nos acompañaron, D. Xesús Feás Sánchez, presentou o seu discurso de toma de posesión A AVESPA ASIÁTICA (Vespa velutina), UNHA INVASIÓN DE IMPORTANCIA MÉDICA EN GALICIA, a laudatio do novo académico foi feita pola Académica de Número Ilma. Sra.María Patrocinio Morrondo Pelayo.