CARACTERIZACIÓN GENÓMICA DE LAS RAZAS BOVINAS MORENAS GALLEGAS


VIDEO SESIÓN "CARACTERIZACIÓN GENÓMICA DE LAS RAZAS BOVINAS MORENAS GALLEGAS” a cargo do Dr. Óscar Pérez Gardyn.21.01.2021