CARLOS FRANCO ABUÍN 30 12 2020 ACVG


EMPREGO DA INSPECCIÓN POR MOSTRAXE EN MATADOIROS DE AVES E COELLOS” a cargo do Académico de Número D. Carlos Franco Abuín e Director do departamento de química analítica, nutrición e bromatoloxía da Universidade de Santiago de Compostela-USC.