Centenario da Misión Biolóxica de Galicia” Dr. D. Alberto Manuel Portela Vázquez.16/09/2021